Notariusz-Kosmania

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakres usług

Usługi notarialne, dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w zakresie:

  • sporządzania aktów notarialnych

  • sporządzania aktów poświadczeń dziedziczenia

  • poświadczania własnoręczności podpisów pod dokumentami o znaczeniu prawnym

  • poświadczania zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  • poświadczania daty okazania dokumentu oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

  • spisywania protokołów w formie aktu notarialnego (w tym zgromadzeń Spółek)

  • sporządzania protestów weksli

  • doręczania oświadczeń

  • przyjmowania dokumentów na przechowanie

  • rejestrowania testamentów w Notarialnym Rejestrze Testamentów   
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego